Dykeri

dykare1

Upplev havets organismer i deras egen miljö

På Askölaboratoriet finns goda möjligheter till dykning. Dock endast för dem med alla regler och tillstånd på plats. I dykrummet finns möjlighet att förvara, skölja och torka dykutrustning, samt att fylla på luft (200 & 300 bar).

Regler
Kontrollera att du uppfyller minimikraven på utbildning och erfarenhet innan du reser till Askö. Intyg ska visas för Susann Ericsson på Askö.

  • För SCUBA-dykning finns särskilda regler (Arbetsmiljöverket AFS 2000:16). Dessa finns att läsa på Askö.
  • Prefekten på din institution är ansvarig för dig, och ska i förväg informeras om planerat dykarbete.
  • Det är ej tillåtet för studerande att dyka på Askö utan tillstånd av kursledningen.

Ansvariga:

Ansvarig för dykrum och luftfyllning
Susann Ericsson
tel: 08-5537 8581
susann.ericsson@smf.su.se

Huvudansvarig dykchef på Askölaboratoriet är dyköverledaren vid Stockholms universitet
Nils Kautsky
Institutionen för systemekologi
tel: 08-16 4251
nils@system.ecology.su.se